Uspavano kraljevstvo

Uspavano kraljevstvo

Adaptacija Jovan Caran Denis

Uspavano Kralјevstvo

dramska predstava, glumci

 

Naša predstava „Uspavano Kravlјevstvo“ je zapravo priča o dobro poznatoj uspavanoj lepotici ali ispričana na naš način, izuzetno vesela i pre svega interaktivna predstava u kojoj pozivamo našu malu publiku da nam pomogne da ispričamo ovu bajku – da budu gosti na slavlјu povodom rođenja princeze, da igraju tri dobre vile, princa. . .  

Predstava je namenjena deci starijoj od tri godine,  a traje oko 35 minuta.

Ekipu predstave čine: 5 glumaca,  3 člana pratećeg osoblјa i organizator.

Predstava se može igrati u pozorištu i u ne pozorišnim salama sa minimumom scensko-tehničkih uslova.

Uspavana lepotica