Istorija

salaU vreme kada u gradovima u Srbiji niču kockarnice, folkoteke ili pak, šoping molovi, u Novom Sadu 2008. godine, nikla je nova pozorišna dvorana u okviru Gimnazije “Laza Kostić”. U susretu sa novom činjenicom u gradu, grupa dramskih umetnika iz Novog Sada, uvidela je priliku da na pravi način oživi ovaj teatarski prostor.

U razgovoru sa direktorom Gimnazije “Laza Kostić”, Vukašinom Lazovićem, došli su do zaključka da u ovom prostoru, koji je prvenstveno namenjen za potrebe škole (školske predstave i druge prigodne svečanosti), postoje uslovi, ali i potreba za organizovanjem redovnog pozorišnog života. Uprava škole je u Novosadskom Novom Teatru prepoznala one profesionalne umetnike koji to mogu najbolje ostvariti. Ostvariti tako da približi pozorišnu kulturu, pre svega mlađem naraštaju, ali i široj javnosti.

Želja Novosadskog Novog Teatra je da svojim radom osveži i obogati kulturnu sadržinu grada, negujući istinske umetničke vrednosti pozorišnog stvaralaštva za decu i odrasle. Takođe, da svojim radom doprinese stvaranju nove pozorišne publike i da proširi kulturni diverzitet pozorišne javnosti, a pre svega da postavi novu strategiju u komunikaciji sa školskom i predškolskom publikom i da da svoj doprinos u obrazovnom aspektu teatra.

Od samog svog nastajanja, Novosadski Novi Teatar ide ka ideji edukacije i kreiranja nove pozorišne publike, paralelno organizujući i stvaranje novih pozorišnih stvaralaca. Pod okriljem ove ideje, na repertoaru NNT-a nalaze se kako predstave za decu, tako i dramske predstave koje po svom sadržaju odgovaraju mladima (do 20 godina), kao i redovnoj pozorišnoj publici.