Opere za decu

Opere za decu plakat

NEDELJA 21.02.2016.
U POZORIŠNOJ SALI GIMNAZIJE „LAZA KOSTIĆ“
U ULICI ĆIRILA I METODIJA-TELEP

11:15h

Na redovnom repertoaru za decu Novosadskog Novog Teatara
Gostuje operska predstava za decu:

“Ježeva kućica” i ” Medvedova ženidba”
Zorana Jovanovića

U izvođenju trupe operskih pevača “Visoko C” koju čine solisti opere SNP